TEKNIKPANIK!

1 timme om vår längtan efter en enklare tid.

I korthet

Visst var det bättre förr? När allt var enklare. Och visst är det lätt att tycka synd om alla de som komme bli av med sina jobb när robotarna tar över?

Eller?

Var det lika dant? Samma rädsla och oro för förändringar då som nu? Jag tar upp tankar och idéer om hur ofta människor har tänkt att nu har vi allt gått för långt, eller att nu har vi nått toppen av utvecklingen.

Jag hoppas visa på att det faktiskt är bättre nu, och att det historiskt sett alltid har funnits en rädsla för utvecklingen som verkar gå för fort.