Filmens språk

I korthet

Film är ett språk, precis som Engelska eller Svenska, eller ja inte precis kanske, men det finns många likheter.

I den här föreläsningen förklarar jag hur film fungerar och dess konventioner, samt en del om hur vår hjärna fungerar på ett sätt som får film att fungera.

Ni får tankar och inspiration om hur ni enkelt kan berätta med hjälp av film, och hur enkelt det faktiskt kan vara idag när vi alla har tillgång till teknik som för bara några år sedan nästan bara var tillgängligt för filmstudior.